Produsentprisene steg

Norske produsenters priser har bare økt 0,3 prosent de siste 12 månedene.

Norske produsenters priser har økt med 2,0 prosent fra mai 2007, men bare 0,3 prosent de siste tolv månedene. Økningen i energiprisene den siste måneden hadde mye å si for indeksens utvikling. Innenfor metallindustrien gikk prisene ned, opplyser Statistisk sentralbyrå. Norske produsenters priser har økt med 2,0 prosent fra mai 2007, men bare 0,3 prosent de siste tolv månedene. Økningen i energiprisene den siste måneden hadde mye å si for indeksens utvikling. Innenfor metallindustrien gikk prisene ned, opplyser Statistisk sentralbyrå. Elektrisitetsprisene gikk opp 9,7 prosent i juni ifølge NordPools systempris. Prisene på olje, Brent Blend fra London Spot Marked, økte med 6,2 prosent. Prisene ble drevet opp av geopolitisk usikkerhet i Nigeria og Irak.Prisindeksen for industrien var stabil fra mai til juni. De største bevegelsene skjedde i metall- og mineralproduktindustrien.