Seks konkurser

Onsdag ble seks konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund.

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i følgende selskaper:Oppland: Cæc Invest AS.Buskerud: Universal Bilverksted AS.I tillegg ble det kunngjort åpnet fire personlige konkurser.