Skal ta trygdemisbrukere

Personer og institusjoner som ikke gir de nødvendige opplysninger til Arbeids- og velferdsetaten (NAV), bør bøtelegges. Det er et av tiltakene myndighetene foreslår for å bekjempe trygdemisbruk.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår flere tiltak i kampen mot trygdemisbruk. Forslaget er nylig sendt ut på høring.I 2006 ble 1.690 personer anmeldt for bedrageri for minst 188 millioner kroner, ifølge departementet.Blant annet foreslår departementet at det blir innfyrt gebyrer og tvangsmulkt for personer eller institusjoner som ikke gir de opplysninger som Arbeids- og velferdsetaten spør etter.Forslaget innebærer også at helsepersonell og finansinstitusjoner skal plikte å gi opplysninger til myndighetene, og at myndighetene ved mistanke om trygdemisbruk kan gjøre kontrollbesøk på arbeidsplasser. Et annet av forslagene er at NAV og forsikringsselskapene skal utveksle informasjon i større grad enn før.Det er også forslått å innføre 6 prosent rente på etterbetaling av trygd, som kommer av feil hos Arbeids- og velferdsetaten. (©NTB)