Skeie vil på børs

Skeie Drilling & Production ASA vil noteres på Oslo Axess.

Styret i Skeie Drilling & Production ASA har besluttet å søke om opptak av selskapets aksjer til notering på Oslo Axess. Styret i Skeie Drilling & Production ASA har besluttet å søke om opptak av selskapets aksjer til notering på Oslo Axess. Prosessen vil starte med juridisk og finansiell due diligence i månedsskiftet juli/august, formell søknad om opptak forventes sendt i andre halvdel av september og styrebehandling ved Oslo Børs antas å finne sted i slutten av oktober med etterfølgende notering.