Slik går tankratene

VLCC-ratene fra Gulfen holder seg rundt 40.000 dollar dagen.

Det er sluttet én VLCC fra Gulfen i dag. "Iran Nabi" får WS 67,5, tilsvarende en inntjening rundt 40.000 dollar per dag, for en slutning til Japan. Det er på nivå med fredagens rater, melder Reuters. Det er sluttet én VLCC fra Gulfen i dag. "Iran Nabi" får WS 67,5, tilsvarende en inntjening rundt 40.000 dollar per dag, for en slutning til Japan. Det er på nivå med fredagens rater, melder Reuters. En VLCC fra Vest-Afrika til Chile får en rate på WS 90.