Smell for Seadrill

Seadrill-rigg har fått skader og vil trolig være ute av drift i inntil fire måneder.

Næringsliv

Seadrill opplyser at jackup-en "West Larissa" er på vei til verft i Singapore for reparasjoner etter at den har fått skader i benene. Riggen vil trolig være ute av drift i inntil fire måneder. Seadrill opplyser at jackup-en "West Larissa" er på vei til verft i Singapore for reparasjoner etter at den har fått skader i benene. Riggen vil trolig være ute av drift i inntil fire måneder. Inntektstapet som følge av skaden vil til en viss grad bli dekket av forsikringen.Videre opplyses det at riggen har hatt ulike driftsmessige utfordringer i andre kvartal, noe som har hemmet utnyttelsesgraden.

Nyheter
Børs