Snur i VAB-saken

Forsvarsdepartementet har vedtatt å omgjøre sitt eget vedtak om å nedgradere vernepliktig akademisk befal fra løytnant til fenrik.

Alle leger og en del andre akademikergrupper som avtjener verneplikt etter at de er ferdig utdannet, får dermed fortsatt løytnants grad.Den norske Lægeforening ba tidligere i år Forsvarsdepartementet om å omgjøre vedtaket, og som en konsekvens av dette innkalte departementet berørte organisasjoner til et møte om saken. Møtet førte til at departementet nå har vedtatt å omgjøre det omstridte vedtaket, melder Legeforeningen på sine nettsider.- Vi er glade for at Forsvarsdepartementet har snudd i saken, og at vernepliktige leger fortsatt gis en grad som bedre korresponderer med det ansvar vernepliktige leger har i Forsvaret. Det sier seg selv at det er vanskeligere for en fenrik enn for en løytnant å få gjennomslag i en militær gradsstruktur. Når vi vet at legen i noen tilfeller må anmode om å stoppe en øvelse eller be et fartøy gå til land av medisinske årsaker, er det avgjørende at man også har militær grad i forhold til ansvaret, uttaler Legeforeningens president, Torunn Janbu.Vedtaket innebærer at vernepliktige akademikere som allerede var tildelt fenriks grad blir tildelt løytnantsdistinksjoner umiddelbart. (©NTB)