Sosialhjelpen kan være i strid med FN-regler

Ordningen med sosialhjelp kan være i strid med en FN-konvensjon som Norge har forpliktet seg til å følge.

I et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet stiller Sivilombudsmannen spørsmål ved hele ordningen med sosialhjelp.Et av flere konkrete spørsmål departementet må svare på er om sosialtjenesteloven fra 1991 er i strid med en FN-konvensjon fra 1966 der Norge forplikter seg til at økonomiske og sosiale rettigheter skal gjelde alle som bor i landet, uavhengig av hvor de bor, skriver Aftenposten.Avisen avdekket tidligere denne uken at sosialhjelpssatsene varierer fra 5.763 kroner i Karasjok kommune til 3.170 kroner i Solund kommune. (©NTB)