Spår gigantvekst i kollektivtransporten

Flere restriksjoner i bilbruken, og bedre tilrettelegging for kollektivtransport skal danke ut bruken av privatbil.

Passasjertallene for buss, tog, trikk og T-bane kan øke fra 20 til 40 prosent, er en av konklusjonene i en ny rapport som Vegdirektoratet vil motta i august, skriver Dagsavisen tirsdag.- Rapporten er interessant i og med at den viser at det er mulig å få til ganske store endringer med samme ressursbruk som i dag, sier administrerende direktør Christian Aubert i Transportbedriftenes Landsforening.Han tror en mer restriktiv parkeringspolitikk kan få stor effekt.- Ved arbeidsplasser hvor man har utstrakt mulighet for parkering, er bilbruken veldig høy. De stedene hvor det er lite tilrettelagt for parkering, er kollektivbruken tilsvarende, sier Aubert til avisen.Rapporten blir utarbeidet av Urbanet Analyse på oppdrag fra Vegdirektoratet. (©NTB)