Stein Erik Hagen får 21,5 millioner

Stein Erik Hagens selskap Canica får 21,5 millioner kroner i utbytte fra rederi. Otto G. Tidemann får 19 millioner.

Eastern Bulk Carriers deler ut et utbytte på 50 millioner kroner, som er over fem millioner kroner mer enn resultatet etter skatt, skriver DN. Stein Erik Hagens Canica, som sitter på nesten 43 prosent av aksjene, får dermed 21,5 millioner kroner, mens daglig leder Otto G. Tidemann får 19 millioner kroner.Eastern Bulk Carriers deler ut et utbytte på 50 millioner kroner, som er over fem millioner kroner mer enn resultatet etter skatt, skriver DN. Stein Erik Hagens Canica, som sitter på nesten 43 prosent av aksjene, får dermed 21,5 millioner kroner, mens daglig leder Otto G. Tidemann får 19 millioner kroner.