Stiller vilkår til fusjon

Konkurransetilsynet stiller krav til fusjonen mellom Bankenes Betalingssentral (BBS) og Teller.

Næringsliv

Fusjonen godkjennes på vilkår som skal sikre tilgang til nødvendig infrastruktur fra BBS. Fusjonen godkjennes på vilkår som skal sikre tilgang til nødvendig infrastruktur fra BBS. Tilsynet mener vilkårene vil avhjelpe de begrensninger av konkurransen som fusjonen ellers ville ført til. BBS og Teller plikter blant annet å sikre at det ikke gis innsyn i konkurransesensitiv informasjon som BBS får av å samle inn transaksjonene.Tilsynet peker på at fusjonen vil svekke konkurransen innenfor markedet for innløsning av internasjonale betalingskort ved at Teller får kontroll over BBS sin innsamlingsvirksomhet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv