Storinvestor står frem i Aker Yards

En investor flagger eierandel på over 10 prosent i Aker Yards.

Fond forvaltet av Gradient Capital Partners LPD kjøpte tirsdag og onsdag tre millioner Aker Yards-aksjer. Ny beholdning er 11.474.300 aksjer, noe som tilsvarer 10,01 prosent.Fond forvaltet av Gradient Capital Partners LPD kjøpte tirsdag og onsdag tre millioner Aker Yards-aksjer. Ny beholdning er 11.474.300 aksjer, noe som tilsvarer 10,01 prosent.