Rederarving Johan Benad Ugland kan komme til å selge shippingvirksomheten. Ifølge DN arbeider Pareto for å finne kjøpere til J.B. Ugland Shipping. Prisindikasjon skal være på 1,16-1,45 milliarder kroner. Rederarving Johan Benad Ugland kan komme til å selge shippingvirksomheten. Ifølge DN arbeider Pareto for å finne kjøpere til J.B. Ugland Shipping. Prisindikasjon skal være på 1,16-1,45 milliarder kroner. J.B. Ugland Shipping omsatte for 555 millioner kroner i fjor. Resultatet etter skatt endte på 15,9 millioner kroner.