Bjørge tjener mer penger

- Markedsutsiktene er fortsatt gode, både på kort og lang sikt, sier Bjørge-sjefen i forbindelse med fremleggelsen av tall.

Næringsliv

Bjørge ASA melder om et resultat før skatt på 14,1 millioner kroner i andre kvartal 2007, mot 13,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 13,2 millioner kroner, sammenlignet med 14,6 millioner kroner året før. Bjørge ASA melder om et resultat før skatt på 14,1 millioner kroner i andre kvartal 2007, mot 13,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 13,2 millioner kroner, sammenlignet med 14,6 millioner kroner året før. Selskapets driftsinntekter kom opp i 274,6 millioner kroner, mot 205,4 millioner kroner i andre kvartal 2006. Økningen skyldes blant annet høy aktivitet innenfor segmentet Flow Solutions og inkludering av Fire Protection Engineering AS (FPE) i konsoliderte tall fra og med mai.Ordrereserve for levering i 2007 er på 473 millioner kroner. Samlet ordrereserve er 625 millioner kroner. Ordreinngangen i kvartalet er samlet sett 410 milioner kroner.- Markedsutsiktene er fortsatt gode, både på kort og lang sikt. Dette bekreftes av den gode ordreinngangen. Bjørge har i løpet av de siste dagene inngått flere store kontrakter knyttet til pumpeleveranser på Gjøa, alt brannslukkingsutstyr til Skarv Idun, samt den unike avtalen som er inngått med A/S Norske Shell innen drift- og vedlikeholdsstøtte på Ormen Lange. Denne avtalen bekrefter at konsernet lykkes med satsingen som totalleverandør innen teknologi, produkter og service, uttaler en fornøyd konsernsjef i Bjørge ASA, Stig Feyling.Her er rapporten og presentasjonen.

Nyheter
Børs