Britisk BNP opp 0,8 prosent

Den britiske BNP-veksten var på 0,8 prosent i andre kvartal.

Næringsliv

Reviderte tall viser at BNP i Storbritannia steg 0,8 prosent i andre kvartal 2007 i forhold til første kvartal. På ett år har BNP steget med 3,0 prosent. Tallene var i tråd med forventningene.Reviderte tall viser at BNP i Storbritannia steg 0,8 prosent i andre kvartal 2007 i forhold til første kvartal. På ett år har BNP steget med 3,0 prosent. Tallene var i tråd med forventningene.

Nyheter
Næringsliv