Danskenes kullforbruk rett til værs

Det danske forbruket av kull i kraftproduksjonen økte i fjor med 54,4 prosent, til tross for myndighetenes løfter om reduserte CO2-utslipp.

Næringsliv

Kullforbruket var i 2006 på høyde med forbruket i 1998, og danskenes CO2-utslipp økte med 16 prosent fra året før, skriver Information. Kullforbruket var i 2006 på høyde med forbruket i 1998, og danskenes CO2-utslipp økte med 16 prosent fra året før, skriver Information. Til tross for politikernes klimaløfter og vedtatte nasjonale målsettinger om reduserte utslipp har ikke forbruket av kull i dansk elektrisitetsproduksjon falt siden tusenårsskiftet, konstaterer avisen som viser til foreløpig statistikk fra Energistyrelsen.- Det er jo deprimerende tall. Man kunne håpet at et land som Danmark etter hvert ville ha innsett at vi har brukt nok kull. I stedet ser vi at politikerne bare fortsetter, sier John Nordbo i Verdens Naturfond (WWF).Også miljøorganisasjonen Greenpeace er bekymret over danskenes store avhengighet av kullkraft. - Regjeringen har endelig samlet mot til å vedta nasjonale mål om å redusere andelen fossilt brensel med 15 prosent. De får problemer med å forklare hvorfor det likevel går konstant i gal retning, sier Tarjei Haaland i Greenpeace.

Nyheter
Næringsliv