- En gal prioritering

Mens svært få studenter har uføreforsikring, har hele to av tre innboforsikring. - Her hersker det tydeligvis stor uvitenhet, mener forbrukerøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Scanpix / Scanpix
Næringsliv

En ny undersøkelse fra Synovate MMI og Storebrandviser at norske studenter tror de er bedre sikret mot uførhetenn de virkelig er. Èn av fire studenter svarer at de haren uføreforsikring i dag. Det reelle tallet er langt lavere.- Her hersker det tydeligvis stor uvitenhet. Bransjetall viser atdet er svært få under 30 år som faktisk har en privatuføreforsikring - anslagsvis mellom fem og ti prosent. Med tankepå at studenter som blir uføre ofte ender som minstepensjonister, erdette skremmende lave tall, sier Knut Dyre Haug.Den lave forsikringsdekningen skjer på tross av at de flestestudentene er klar over hvor lav uførepensjonen er for studenterog andre med lav eller ingen arbeidsinntekt.Kun én av fire tror at studenter uten betydelig arbeidsinntektfår over 160 000 kroner i årlig uførepensjon fra det offentlige.34 prosent tror at uførepensjonen er under 110 000 kroner. 21prosent tror at uførepensjonen er mellom 110 000 og 160 000kroner - som er det korrekte svaret. 22 prosent svarer at deikke vet. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant 300studenter i midten av august.Dyre Haug påpeker at en vanlig uføreforsikring koster lite,særlig for unge personer. En 25-åring som ønsker en årlig utbetalingpå 50 000 kroner i tillegg til folketrygden dersom hun skulle bli arbeidsufør, må ut med omtrent 150 kroner i måneden.

Nyheter
Næringsliv