Farstad casher inn

Farstad Shipping kvitter seg med gevinst. Gevinsten blir på 11,5 millioner kroner.

Næringsliv

P/R International Offshore Services ANS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av AHTS `Lady Margaret`. Kjøper av skipet er Vigeo Ltd, som har vært Farstad Shippings samarbeidspartner i Nigeria. Skipet, som er bygget i Australia i 1993, er av typen ME 505 (BHP 8850). Overlevering til ny eier vil finne sted i månedsskiftet august/september, fremgår det av en melding. P/R International Offshore Services ANS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av AHTS `Lady Margaret`. Kjøper av skipet er Vigeo Ltd, som har vært Farstad Shippings samarbeidspartner i Nigeria. Skipet, som er bygget i Australia i 1993, er av typen ME 505 (BHP 8850). Overlevering til ny eier vil finne sted i månedsskiftet august/september, fremgår det av en melding. Vigeo vil også overta Farstad Shippings eierandel i det felles joint venture selskapet som har stått for operasjonen i Nigeria. Det er sikkerhetsmessige vurderinger som ligger til grunn for at Farstad Shipping har valgt å avslutte sitt engasjement i Nigeria.Salgssummen for skipet er 14,5 millioner dollar. Salget vil gi en bokført gevinst på rundt 11,5 millioner kroner i tredje kvartal 2007.

Nyheter
Børs