Farstad trekker seg ut

Farstad Shipping trekker seg ut av Nigeria. Belastningen ble for stor for medarbeiderne som arbeidet i området.

Næringsliv

P/R International Offshore Services ANS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har inngått avtale om salg av AHTS "Lady Margaret". Kjøper av skipet er Vigeo Ltd, som har vært Farstad Shippings samarbeidspartner i Nigeria. Skipet, som er bygget i Australia i 1993, er av typen ME 505 (BHP 8850). Overlevering til ny eier vil finne sted i månedsskiftet august/september.Vigeo vil også overta Farstad Shippings eierandel i det felles joint venture selskapet som har stått for operasjonen i Nigeria. Det er sikkerhetsmessige vurderinger som ligger til grunn for at Farstad Shipping har valgt å avslutte sitt engasjement i Nigeria.Salgssum for skipet er USD 14,5 mill. Salget vil gi en bokførtgevinst på ca. NOK 11,5 mill. i 3. kvartal 2007, melder selskapet.Skipsreder Sverre Andreas Farstad sier til Sunnmørsposten i dag at det var en belastning for deres folk å arbeide i dette området, og både styret og administrasjonen i rederiet er enig i at det ikke er nødvendig å utsette mannskapet for påkjenningene der.- Vår båt var ikke inne i selve Niger-deltaet, men ute på Bongo-feltet som er sikrere. Men de skulle tross alt både til og fra. Vi har arbeidet lenge med å komme derfra og er glad for å ha fått det til, sier han til avisen.

Nyheter
Børs