Fortsatt lave tankrater

VLCC-ratene holder seg på et lavt nivå.

Næringsliv

Det er sluttet åtte VLCC-er fra Gulfen i dag. Ifølge Reuters ligger ratene på samme nivå som i går; fra WS 43 til WS 54,5. Det tilsvareer en inntjening rundt 15-25.000 dollar per dag. Det er sluttet åtte VLCC-er fra Gulfen i dag. Ifølge Reuters ligger ratene på samme nivå som i går; fra WS 43 til WS 54,5. Det tilsvareer en inntjening rundt 15-25.000 dollar per dag. Et skip til US Gulf får WS 45.

Nyheter
Børs