Galskapen fortsetter

Hvorfor vil noen betale 18 prosent overpris for å sikre seg aksjer i Eitzen Maritime Services? (Presisert)

Næringsliv

Galskapen fortsetter i Eitzen Maritime Services' tegningsretter, som omsettes for 17 øre, opp 30,1 prosent. Med fem tegningsretter til en samlet pris av 85 øre får du tegne aksjer til kurs 2,80 kroner. Det betyr at noen betaler 3,65 kroner for aksjer de kan kjøpe for 3,10 kroner på Oslo Børs. Overprisen per i dag er på 18 prosent. Galskapen fortsetter i Eitzen Maritime Services' tegningsretter, som omsettes for 17 øre, opp 30,1 prosent. Med fem tegningsretter til en samlet pris av 85 øre får du tegne aksjer til kurs 2,80 kroner. Det betyr at noen betaler 3,65 kroner for aksjer de kan kjøpe for 3,10 kroner på Oslo Børs. Overprisen per i dag er på 18 prosent. Presisering:Disse tegningsrettene er i realiteten en opsjon, hvor fem opsjoner gir rett til en aksje. Strike er 2,8, og forfall er 27. august. Det er seks handelsdager hvor EMS-aksjen kan stige før forfall. Det vil si at EMS T fortsatt har tidsverdi. En opsjon består av tidsverdi og realverdi. Det er realverdien vi har regnet ut over.

Nyheter
Børs