Godtar forslag

FHL godtar meglingsnemndas forslag til nye minstepriser for makrell.

Næringsliv

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) godtar meglingsnemndas forslag som dreier seg om nye minstepriser for makrell, går det frem av en melding fra FHL.- I forhold til ultimatumet fra Sildesalgslaget er vel dette et greit resultat, sier Otto James-Olsen fagsjef, i FHL.Sildesalgslaget og FHL kom ikke i mål i de ordinære forhandlingene om minstepriser. - Avstanden var for stor. Vi er derfor glade for at meglingsnemnda så det urimelige i nivået Sildesalgslaget la opp til, sier han.

Nyheter
Næringsliv