Har du verdier i utlandet?

Meld fra til norske skattemyndigheter. Se hvilket skjema Ditlev-Simonsen glemte.

Næringsliv

Så lenge du melder fra til norske skattemyndigheter, er det ikke ulovlig å ha verdier plassert i utlandet, skriver VG Dine Penger. Gjennom selvangivelsen skatter du for penger og verdipapirer du har i utlandet. I post 4.1.9. føres bankinnskudd i utenlandske banker, mens annen skattepliktig formue føres i post 4.6.2. Tallene må videre spesifiseres i det skjemaet som Ditlev-Simonsen glemte i forbindelse med den hemmelige bankkontoen i Sveits, nemlig det såkalte RF-1231-skjemaet. I selvangivelsens post 3.1.6, skal renter på utenlandske bankinnskudd, obligasjoner og fordringer føres.Her kan du laste ned skjemaet.Når det gjelder aksjeutbytte av utenlandske aksjer, føres det i post 3.1.7 i selvangivelsen. For spesifikasjon, skal tallene, ifølge VG Dine Penger, føres i eget skjema, RF-1059.

Nyheter
Næringsliv