Har opsjoner for 30 millioner

John Fredriksens bulksjef Herman Billung har opsjoner for 30 millioner.

Næringsliv

Adm. direktør i driftsselskapet Golden Ocean Management, Herman Billung, sitter etter det DN erfarer på opsjoner til en verdi av vel 30 millioner kroner i tørrlastrederiet Golden Ocean.Billung sier ifølge avisen at opsjonene var en del av avtalen som ble inngått da han startet i selskapet i 2005, og at disse ble kommunisert til markedet på vanlig måte.

Nyheter
Børs