- Lerøy Austevoll hemmer resultatet

Konsernsjef Ole Eirik Lerøy i Lerøy Seafood Group kommenterer selskapets andrekvartalsresultat til HegnarOnline.

Næringsliv

Lerøy Seafood Group la i dag frem tall for andre kvartal, noe som førte til skuffelse blant analytikerne, og til at aksjen faller.Ifølge konsernsjef Ole Eirik Lerøy i Lerøy Seafood Group signaliserte selskapet i første kvartal at det kunne bli en periode med unormalt lave prisen fremover. Det fikk han rett i. Spesielt store volum i juli, da lakseprisen var på sitt laveste, er en av grunnene til at resultatet i andre kvartal ikke var det helt store. Det skal nevnes at lakseprisen i andre kvartal i år er 37,06 prosent lavere enn i samme periode i fjor.Resultatet er også sterkt negativt påvirket av produksjonsvansker i nylig oppkjøpte Lerøy Austevoll.- Det å overta nye store oppdrettsvirksomheter byr på utfordringer. Skaden er allerede skjedd. Det vil ta tid å snu selskapet, sa Lerøy under presentasjonen. Det vil si at vi kommer til å se svake tall fra Lerøy Austevoll i lang tid fremover.Lerøy legger imidlertid til at han ikke angrer på kjøpet og syntes selskapet har gjort et godt kjøpt.- Vi skal få mye ut av selskapet fremover, fortsetter han.Med unntak av Lerøy Austevoll, viser virksomhetsområdet for produksjon en tilfredsstillende utvikling, og når det gjelder resultatet generelt sier Lerøy følgende til HegnarOnline:- Vi er veldig fornøyd med utviklingen, men Lerøy Austevoll hemmer resultatet. Han legger til at de var klar over situasjonen til Lerøy Austevoll før de kjøpte selskapet, og de viste at selskapet virkelig var dårlig. Men Lerøy presiserer at selskapet er villig til å ta tiden til hjelp.- Det tar tre år å snu et oppdrettsselskap fullstendig, sier han.Visekonsernsjef Helge Singelstad syntes det er vanskelig å svare på HegnarOnlines spørsmål om han er fornøyd med resultatet. Derimot er han svært misfornøyd med Lerøy Austevoll, men forteller at det ikke endrer synet på det å drive oppdrett i Norge.- Vi må gå inn i oss selv og spørre hva som er galt. Vi må videre jobbe med forbedringer, og rette opp feil som finnes, sier Singelstad. Han legger til at i denne bransjen er det forbudt å være kortsiktig.I sin rapport skriver selskapet at konsernet viser sterk vekst og at styret ser gode fremtidsmuligheter for konsernet. I tiden som kommer forventer også selskapet større stabilitet i det globale laksemarkedet.I skrivende stund er Lerøy-aksjen ned 4,11 prosent, til 140 kroner.

Nyheter
Næringsliv