Milliardoverskudd barbert

Overskuddet på handelsbalansen med varer gikk på en smell i juli sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser nye tall. Her er forklaringen.

Næringsliv

Ferske juli-tall viser at det ble eksportert varer for 61,1 milliarder kroner, mens importen utgjorde 35 milliarder.Overskuddet på handelsbalansen med varer ble 26,07 milliarder i perioden, en nedgang på 19,6 prosent i forhold til fjorårets 32,4 milliarder.Totalt ble det i juli i år eksportert råolje, naturgass og kondensat for 35,9 milliarder kroner. Av dette utgjorde råoljeeksporten 24,9 milliarder, en nedgang på 11,4 prosent fra samme måned i fjor. Nedgangen forklares av lavere eksportert kvantum i juli, men også lavere oljepris.Mer informasjon hos byrået.

Nyheter
Næringsliv