ØMU: 5,9 milliarder

Overskuddet på ØMU-landenes driftsbalanse falt noe tilbake i juni, viser nye tall.

Næringsliv

ØMU-landenes driftsbalanse viste et overskudd på 5,9 milliarder euro i juni, mot et revidert underskudd på 7,8 milliarder euro måneden før, ifølge sesongjusterte tall fra Bloomberg News.

Nyheter
Næringsliv