Pusset opp for 760 mill.

760 mill kroner har gått med til oppussing av kongens eiendommer.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Næringsliv

Oppussingen er finansiert gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet, kongefamiliens apanasje eller egne midler, skriver VG.Og slik er pengene fordelt:

  • Slottet: 512 mill.Slottet: 512 mill.
  • Skaugum: 18,7 mill.Skaugum: 18,7 mill.
  • Oscarshall: Skal være sluttført i 2009. Kostnadsrammen er satt til 45 mill.Oscarshall: Skal være sluttført i 2009. Kostnadsrammen er satt til 45 mill.
  • Stiftsgården i Trondheim: 5 mill.Stiftsgården i Trondheim: 5 mill.
  • Gamlehauden i Bergen: 7 mill.Gamlehauden i Bergen: 7 mill.
  • Kongsgården: 177,8 mill.Kongsgården: 177,8 mill.

Nyheter
Næringsliv