Rieber Shipping varsler resultathopp

Rieber Shipping venter en betydelig forbedring i resultatet for 2007 sammenlignet med 2006.

Næringsliv

Rieber Shipping melder om et resultat før skatt på 20 millioner kroner i andre kvartal 2007, sammenlignet med 20 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet endte på 195 millioner kroner, opp fra 29 millioner kroner i fjor. Rieber Shipping melder om et resultat før skatt på 20 millioner kroner i andre kvartal 2007, sammenlignet med 20 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet endte på 195 millioner kroner, opp fra 29 millioner kroner i fjor. T/C-baserte inntekter beløp seg til 153 millioner kroner, sammenlignet med 73 millioner kroner i fjor.Skipene opererer tilfredsstillende uten vesentlige tekniske driftsavbrudd. Kontraktsituasjonen ansees som god.GC Rieber Shippings kontraktsituasjon, soliditet og likviditet gjør at konsernet samlet sett har en god handlefrihet. Det forventes en betydelig forbedring i resultatet for 2007 sammenlignet med 2006 som følge av levering av ett nybygg og ferdigstillelse av to ombygginger sent i 2006, som alle har påbegynt lengre certepartier.Her er hele rapporten.

Nyheter
Børs