Riggsmell for Sveaas

Ombyggingen av en rigg har blitt en kostbar affære for Christen Sveaas & Co.

Næringsliv

Christen Sveaas og Viking Drilling opplever en ny kostnadsoverskridelse. Ifølge DN er ombyggingen av riggen "Viking Producer" blitt nesten dobbelt så dyr som først signalisert i 2006. Opprinnelig anslag var 620 millioner kroner, mens prisen nå er oppe i 1,1 milliarder kroner. Christen Sveaas og Viking Drilling opplever en ny kostnadsoverskridelse. Ifølge DN er ombyggingen av riggen "Viking Producer" blitt nesten dobbelt så dyr som først signalisert i 2006. Opprinnelig anslag var 620 millioner kroner, mens prisen nå er oppe i 1,1 milliarder kroner. I februar måtte Viking skaffe nye garantier gjennom et obligasjonslån på 354 millioner kroner til en rente på hele 15 prosent. Det ble varslet en emisjon på 118 millioner kroner.- Kostnadsøkningen betyr at emisjonen og obligasjonslånet fremskyndes. I tillegg vil selskapet trenge finansiering for ytterligere 180-240 millioner kroner for å sikre gjennomføringen av prosjektet, skriver selskapet.Sveaas er garantist for emisjonen som vil bli gjennomført i løpet av september. Obligasjonslånet vil bli utbetalt i slutten av oktober.

Nyheter
Børs