Røkke pynter på hytta

Kjell Inge Røkke bytter ut grus med 200 tonn granitt når han nå brolegger veien opp til hytta på Oppdal. Regningen blir trolig på nærmere en million kroner.

Næringsliv

Driftsleder vedhytta, Arvid Langseth, opplyser til OPP.no at arbeidet etter planen skal ferdigstilles i løpet av fire uker.I tillegg til brolegging av bakken opp mot hytta skal det også anlegges en allé langs det brolagte partiet. - Vi skal plante bjørk og rogn, treslag som kan vokse i Oppdal, sier Langseth til OPP.no. Totalt skal det legges 600 kvadratmeter med granitt i veien og selve steinen koster Røkke 300.000 kroner. Inkludert arbeidet blir regningen trolig på en million kroner.

Nyheter
Næringsliv