Så mye tjener Frontlines tankskip

Så mye tjente Frontlines VLCC-er, Suezmax-er og Suezmax OBO-skip i andre kvartal og så mye må de tjene for å gå i balanse.

Næringsliv

Frontline skriver i rapporten for andre kvartal at rederiets VLCC-er hadde en snittinntjening (spot og periodemarkedet) på 51.900 dollar per dag i andre kvartal, mot 50.200 dollar i første kvartal. VLCC-er med doble skrog hadde en inntjening på 57.700 dollar. Breakeven-nivået er 30.000 dollar. Frontline skriver i rapporten for andre kvartal at rederiets VLCC-er hadde en snittinntjening (spot og periodemarkedet) på 51.900 dollar per dag i andre kvartal, mot 50.200 dollar i første kvartal. VLCC-er med doble skrog hadde en inntjening på 57.700 dollar. Breakeven-nivået er 30.000 dollar. Suezmaxene og Suezmax OBO-ene kunne vise til en inntjening på henholdsvis 38.600 og 38.300 dollar, mot 34.900 og 36.600 dollar i foregående kvartal. Suezmax-inntjeningen må være på 22.100 dollar for at selskapet skal gå i null.I det siste har VLCC-ratene ligget rundt 15.000-25.000 dollar per dag.Frontline-aksjen stiger 2,8 prosent til 257 kroner.

Nyheter
Børs