Samlet næringsliv ber regjeringen om svar

Et samlet norsk næringsliv ber nå regjeringen om NOx-svar.

Næringsliv

For å redusere NOx-utslippene ber nå et samlet norsk næringsliv regjeringen snarest å inngå avtale med næringslivet om en miljøavtale, går det frem av en melding fra nettstedet fiskebat.no."Manglende avklaring rammer viktige næringer helt unødvendig og hindrer gjennomføring av rensetiltak," heter det i et brev som er sendt statsministeren i dag.14 store næringsorganisasjoner skriver at det alt vesentlige av NOx-avgiften går rett i statskassen med liten miljøeffekt.Videre i brevet heter det at "Forhandlingsprosessen har allerede tatt lenger tid enn vi hadde forutsatt, og det er nå stor utollmodighet og frustrasjon blant våre medlemmer. Det er derfor viktig med en rask avklaring".

Nyheter
Næringsliv