Ser høyere spotrater

Spotmarkedet for store AHTS-er vil trolig styrke seg ytterligere frem mot nyttår, tror meglerhus.

Næringsliv

Momentumet for dagratene i spotmarkedet for store ankerhåndteringsfartøyer (AHTS-er) har vært svakt de siste tre månedene, men det ser bedre ut framover, fastslår Carnegie i en fersk sektorrapport. Utenfor Nordsjøen er imidlertid ratene fortsatt ganske lukrative. Momentumet for dagratene i spotmarkedet for store ankerhåndteringsfartøyer (AHTS-er) har vært svakt de siste tre månedene, men det ser bedre ut framover, fastslår Carnegie i en fersk sektorrapport. Utenfor Nordsjøen er imidlertid ratene fortsatt ganske lukrative. - Spotratene i Nordsjøen var sjeldent over 400.000 kroner i andre kvartal, og det er først nå at ratene og utnyttelsen er tilbake på et nivå som matcher inntjenings-forventningene i tredje kvartal, skriver meglerhuset.Ordreboken økte betydelig i andre kvartal, opp 22 prosent for de største ankerhånderingsfartøyene, noe som vil gi utslag i markedsbalansen når fartøyene blir levert frem mot 2010.Carnegie tror markedsbalansen vil svekke seg fra første halvår 2009, men påpeker at etterspørselen etter de aller største og beste båtene vil holde seg i overskuelig framtid. Men det ser ikke lenger ut til å være et midlertidig overheng slik data indikerte i april.Snittratene for AHTS-ene var i andre kvartal på det laveste nivået på flere kvartaler og var lavere enn meglerhusets anslag i april. Det spås at spotratene for store AHTS-er vil falle fra drøye 300.000 kroner per dag i tredje kvartal til litt under 300.000 kroner i fjerde. I samme kvartal i fjor var ratene helt oppe i 900.000 kroner. Vi ser imidlertid enkelte lyspunkter i markedet i dag. AHTS-ene Olympic Pegasus og Olympic Hercules skal være sluttet til 650.000 kroner per dag.Det lover godt for selskapene med mest spoteksponering som for eksempel Deep Sea Supply, mener Carnegie-analytiker Marius Gaard.

Nyheter
Børs