Slik går ledigheten

Ferske AKU-tall viser en flat ledighetsutvikling siste periode. Her er juni-tallene.

Næringsliv

Sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten var på 62.000 personer i juni, tilsvarende en arbeidsledighetsrate på 2,5 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.I foregående periode lå ledighetsraten på 2,5 prosent og ledigheten på 63.000 personer.

Nyheter
Næringsliv