Slik gikk det med prisene i juli

Sko og klær peker seg ut som en viktig gruppe varer når inflasjonstallene for juli legges på bordet.

Næringsliv

Konsumprisindeksen (KPI) falt med 0,3 prosent fra juni til juli 2007, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på klær og skotøy falt samlet med 7,0 prosent og var den viktigste årsaken til nedgangen i konsumprisindeksen fra juni til juli. Årets prisfall på klær og skotøy har vært kraftigere enn på mange år, opplyser byrået.På årsbasis viste konsumprisene en oppgang på 0,4 prosent i perioden, mens kjerneinflasjonen, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE), økte med 1,4 prosent.Konsumprisindeksen (rød) og kjerneinflasjonen (blå), januar 2005 - juli 2007. Kilde: SSB

Nyheter
Næringsliv