Smutthullet i røykeloven

En oppsiktsvekkende dom i Borgarting lagmannsrett slår fast at det er lov å røyke på skjenkesteder. Med visse forbehold.

Næringsliv

Det kan synes som om røykeloven har fått et smutthull etter dommen i lagmannsretten. Hvis et lokale bare er åpent for medlemmer, kan du røyke i skjenkelokaler der eieren selv serverer, skriver Dagbladet.Dermed kan hotelleier Ole Melkeraaen ved Hardanger hotell i Odda igjen åpne sitt lokale for røykekvelder - så lenge bare medlemmer av Røykens venner slipper inn, og han selv står for serveringen.- Dette er jeg veldig glad for, sier Melkeraaen.Siden røykeloven trådte i kraft i 2004 har det vært ulovlig å røyke på kafeer og utesteder. I loven står det at det dreier seg om lokaler der «allmennheten har adgang» eller i «arbeidslokaler».I helse- og omsorgsdepartementet er de ikke begeistret over dommen.- Dommen kommer overraskende på oss. Nå skal vi sette oss ned, lese nøye gjennom den og bestemme oss for om vi skal anke den til Høyesterett, sier statssekretær Arvid Libak. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv