Stadig flere mister alkoholbevillingen i Oslo

Antall inndratte skjenkebevillinger i Oslo er nesten tredoblet fra i fjor. Antall inndratte bevillinger hittil i år har allerede oversteget totalantallet for 2006.

Næringsliv

I første halvdel i år gjennomførte Næringsetaten i Oslo 3.300 kontroller. Det førte til at 33 skjenkesteder og butikker midlertidig mistet bevillingen sin, skriver Aftenposten.Flesteparten av hovedstadens butikker og serveringssteder følger fortsatt lover og regler, men tendensen er klar.- Dette er likevel en klar økning fra første halvår i fjor. Da gjennomførte vi 3.000 kontroller, men gjorde bare 13 inndragninger, forteller fagkonsulent Anders Aurmo i Næringsetaten.I tillegg har etaten gjort ytterligere 21 inndragninger i juli og august, noe som betyr at inndragningene hittil i 2007 for lengst har passert det totale antallet i 2006.Lederen i NHO Reiseliv Oslo og Akershus, Espen Holm, tror økningen kan skyldes flere utesteder, og at resultatene varierer med seriøsiteten til stedene som blir sjekket.- Dessuten har et politisk fokus på sammenhengen mellom skjenking og vold styrket presset på dem som gjennomfører kontrollene, mener han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv