Staten gikk 179 milliarder i overskudd

Statsregnskapet viser en økning på over 30 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i første omgang en økning i innbetaling av skatter og avgifter.

Næringsliv

De totale inntektene til staten i andre kvartal var på 361,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 29 milliarder sammenlignet med andre kvartal i 2006. De totale inntektene til staten i andre kvartal var på 361,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 29 milliarder sammenlignet med andre kvartal i 2006. Statsregnskapet medregnet folketrygden viser for andre kvartal 2007 et overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland på 179 milliarder. Dette er en økning på 32 milliarder sammenlignet med andre kvartal 2006.Den største årsaken til de økte inntektene er stigningen i innbetaling av skatter og avgifter, som har økt med 25,1 milliarder fra andre kvartal 2006.Til sammenligning har utgiftene til staten for andre kvartal gått ned med 1,6 prosent til 182,6 milliarder.Avsetningen til Statens pensjonsfond - Utland lå på 71,6 milliarder i andre kvartal. Dette er en vekst på 4,4 milliarder, eller 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2006. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv