USA: Svak nedgang i søkere til ledighetstrygd

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) falt noe tilbake siste uke, men ligger fremdeles over det analytikerne hadde regnet med.

Næringsliv

Sesongkorrigerte tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) falt med 2.000 personer til 322.000 personer per 18. august sammenlignet med uken før.Til sammenligning var personantallet ventet å være 320.000 i perioden, ifløge Bloomberg.For foregående uke ble tallet revidert til 324.000 fra opprinnelig rapportert 322.000.

Nyheter
Næringsliv