Vil kjøpe opp shippingselskap på Oslo Børs

Noen vil sikre seg kontroll over Fairmount Heavy Transport.

Næringsliv

Fairmount Heavy Transport opplyser at styret i selskapet er blitt kontaktet av en tredjepart som ønsker å oppnå kontroll over selskapet. Styret er skeptisk til om denne parten kan tas seriøst. Fairmount Heavy Transport opplyser at styret i selskapet er blitt kontaktet av en tredjepart som ønsker å oppnå kontroll over selskapet. Styret er skeptisk til om denne parten kan tas seriøst. Dagens kurs reflekterer ikke fair verdi, mener styret.Det ble innført børspause i aksjen i forkant av publiseringen av meldingen. Denne oppheves 10.30.

Nyheter
Børs