VLCC-ene tjener 15.000 dollar

VLCC-inntjeningen fra Gulfen er helt nede i 15.000 dollar per dag.

Næringsliv

Det rapporteres om fem VLCC-slutninger fra Gulfen i dag, melder Reuters.Fire av disse går østover. Ratene er WS 43 for to av skipene, WS 45 for ett skip, mens det for det siste skipet ikke oppgis noen rate. Rater på WS 43-45 tilsvarer en inntjening på rundt 15.000 dollar per dag.Den femte VLCCen går til US Gulf. Raten er på WS 45.

Nyheter
Næringsliv