26,8 milliarder i overskudd

Overskuddet fra utenrikshandelen er slanket med flere milliarder kroner siste år, viser nye august-tall.

Scanpix / Scanpix
Næringsliv

August-tallene fra utenrikshandelen med varer visr at det ble importert varer for 37,5 milliarder kroner, mens eksporten utgjorde 64,2 milliarder kroner. Overskuddet på handelsbalansen ble dermed på 26,8 milliarder kroner, en nedgang på 5,8 milliarder sammenlignet med august 2006, opplyser Statistisk sentralbyrå.I juli ble overskuddet på 26,1 milliarder kroner.

Nyheter
Næringsliv