Det er nesten like mye som britene tjener på eksport av finanstjenester, melder BBC. Tallene for eksport av kunnskap i form av utdanning og praktisk opplæring omfatter også de mange studentene og skoleelevene som utdannes ved britiske læresteder. I tillegg kommer eksport av bøker og programvare til bruk i undervisningen. Det er nesten like mye som britene tjener på eksport av finanstjenester, melder BBC. Tallene for eksport av kunnskap i form av utdanning og praktisk opplæring omfatter også de mange studentene og skoleelevene som utdannes ved britiske læresteder. I tillegg kommer eksport av bøker og programvare til bruk i undervisningen. «Eksportregnskapet» på utdanningsområdet er satt opp av forskere ved universitetet i Sheffield. Tallene gjelder for undervisningsåret 2003-2004 og har sannsynligvis steget siden da. Institusjonen British Council, som blant annet arbeider for å styrke samarbeidet mellom Storbritannia og andre land innen utdanning og kultur, mener tallene viser at britene må ta utfordringene i internasjonal utdanning mer alvorlig. Hvis ikke, kan store inntekter gå tapt.Andre nasjoner er nemlig langt flinkere til å se sammenhengen mellom utdanning og økonomisk suksess enn britene. Det gjør at Storbritannias rekordeksport av kunnskap er en sårbar suksess, sier British Council-sjef Martin Davidson. (©NTB)