Regjeringens forslag til endrede beskatningsregler for rederiaksjeselskaper vil kunne få betydelige konsekvenser for Eidesvik Offshore ASA, fremgår det av en børsmelding. Regjeringens forslag til endrede beskatningsregler for rederiaksjeselskaper vil kunne få betydelige konsekvenser for Eidesvik Offshore ASA, fremgår det av en børsmelding. Slik selskapet forstår forslaget vil dette kunne utløse en skatt for selskapet i størrelsesorden 335 millioner kroner eller rundt 11 kroner per aksje, dersom bokførte verdier legges til grunn.Selskapets egenkapitalandel vil gjennom dette bli redusert med om lag 10 prosentpoeng.