Handelsbalansen i Kina viste et overskudd på 25,0 milliarder dollar i august 2007, mot 24,4 milliarder dollar i juli. Ifølge Bloomberg var det ventet et overskudd på 25,9 milliarder dollar.Handelsbalansen i Kina viste et overskudd på 25,0 milliarder dollar i august 2007, mot 24,4 milliarder dollar i juli. Ifølge Bloomberg var det ventet et overskudd på 25,9 milliarder dollar.