De tidligere GGS-sjefene Morten Andersen og Trond Christoffersen leter etter gull i Mongolia. Ifølge DN skjer det med deres konkurstruede selskap Papper Invest. De tidligere GGS-sjefene Morten Andersen og Trond Christoffersen leter etter gull i Mongolia. Ifølge DN skjer det med deres konkurstruede selskap Papper Invest. - Mineraler er inn for tiden. Kina, for eksempel, åpner ett kullkraftverk i uken, sier Andersen.Gunnar Holen og Per Christian Greter Hoel i Corporate Advice & Research, morselskapet til meglerhuset CAR, yter ifølge avisen et konvertibelt lån på én million kroner med sikkerhet i et gjeldsbrev utstedt av selskapet. Holen og Hoel skal i henhold til planen arbeide for å reise en ytterligere finansiering.Verken Andersen eller Holen vil si noe konkret om avtalen."Investeringen er gjort av Corporate Advice & Research AS. Altså ikke meglerhuset CAR asa. Papper besitter et godt kontaktnett i Mongolia som er den gruveprovins av størrelse som senest er åpnet for utenlandsk kapital som samtidig ligger svært nær de ekspanderende markedene i Det Fjerne Østen, samt India og Russland. Vi er selvsagt villige til å ta den risikoen fordi vi tror det kan lønne seg på sikt", skriver Hoel i en e-post til avisen