Ferjene skal gå mellom fastlandet og de estiske øyene Saaremaa og Huimaa. Hver ferje skal ta 600 passasjerer og 150 biler. Ferjene skal tåle is.Kontrakten er gitt til Fiskerstrand BLRT AS, som eies likt av Fiskerstrand verft og Western Shipyard i Litauen. Den samlede verdien for kontrakten er 700 millioner kroner. Ferjene skal leveres i 2009, 2010 og 2011 og skal ferdigstilles ved verftet på Sunnmøre.Fiskerstrand verft har med denne kontrakten en ordrereserve på noe over 1,2 milliarder kroner. (©NTB)