Det er sluttet seks VLCC-er fra Gulfen i dag. Ratene holder seg på et lavt nivå, melder Reuters. VLCC-en Birdie, som går til Korea, får en rate på WS 51, tilsvarende en inntjening rundt 20.000 dollar per dag. Det er sluttet seks VLCC-er fra Gulfen i dag. Ratene holder seg på et lavt nivå, melder Reuters. VLCC-en Birdie, som går til Korea, får en rate på WS 51, tilsvarende en inntjening rundt 20.000 dollar per dag. En VLCC til Kina får WS 45,5. Det er ikke oppgitt noen rate for et annet skip til samme destinasjon.En VLCC til Brasil får WS 42,5, mens det siste skipet går til Rødehavet uten at raten er oppgitt.