De tre, som var med i opprørspolitiet, har over en toårsperiode stoppet prostituerte, mange av dem illegale innvandrere, for identitetssjekk. De forlangte seksuelle tjenester for å la de prostituerte gå, ifølge tiltalen.To av deres tidligere kolleger ble frikjent mens to andre fikk betinget straff.De tre var tiltalt for gjengvoldtekter og maktmisbruk, mens de fire andre var tiltalt for medvirkning.I et anonymt intervju sa den ene av de hovedtiltalte at han og hans kolleger så på handlingene som en «spøk», og at voldtektene var kjent og ble tolerert av deres foresatte i politiet. (©NTB)